Battle.no IRC Guide


NorwegianEnglishDenne guiden vil vise deg hvordan du skal installere, konfigurere og koble til #Battle.no irc kanalen på Quakenet med programmet mIRC.

mIRC er en av mange Internet Relay Chat klienter som gir deg tilgang til å koble opp til irc nettverket, hvis du skulle ønske å bruke en annen fremgangsmåte for å koble deg opp til irc nettverket så kan du gjøre ett google søk med ”IRC” som nøkkel ord.


Trinn 1 – Last ned mIRC
Første steg er å laste den klient programmet fra denne siden http://www.mirc.com/get.html

Følg koblingen over og finn så klikk "Download mIRC" knappen som vist I bildet under.


Ved å klikke på last ned koblingen vil du kanskje bli sendt videre til mIRC siden hos download.com, hvis dette er tilfelle så klikk på last ned som vist i bildet under.


Pass på å lagre det du laster ned på en plass der du lett finner det igjen, vent på at nedlastningen er ferdig så fortsetter du på trinn 2.Trinn 2 - Installer mIRC

Neste steg er å installere mIRC programmet, for å gjøre dette må du starte filen du nettopp lastet ned.


Les igjennom lisens informasjon og klikk på at du godtar "I agree" for å fortsette.


Neste steg er å velge hvor programmet skal installere seg på din hard disk. Om du er usikker så la det opprinnelige valget stå og trykk ”next”.


Trykk “next” om du fortsatt er usikker på valgene som installeringen gir deg.


Oppsummering av valg. Klikk “Install” for å installere.


Når programmet er installert, huk av i "Run mIRC" boksen og trykk ”finish” knappen.Trinn 3 – Koble til for første gang
Denne delen vil ta for seg hvordan du skal koble deg til #battle.no kanalen og de mest vanlige konfigurasjons valg for å automatisere fremgangsmåten for senere bruk. Det som nå blir forklart trenger bare å fullføres en eneste gang, for senere bruk vil mIRC ta hånd om dette for deg.

Når du starter mIRC så vil du få ett pop up vindu som forteller deg hvor mange dager du har igjen av evalueringsperioden. Akkurat nå trenger du ikke å bry deg med det, bare klikk ”continue”.


De to viktigste valgene på det neste vinduet er de som er merket “Nick” og “Alternative”. Det alternative vil bli valgt hvis noen allerede har det samme kallenavnet som deg og er koblet til nettverket når du forsøker å koble deg til samtidig. ”Nick” betyr altså kalle navn og er unikt for hver bruker.


Velg "Servers” I listen til venstre.
Finn mappen merket “Quakenet” og velg en av serverne i listen. Uavhengig av hvilken server du velger i mappen Quakenet vil du allikevel kunne velge de samme kanalene. Det vil si at alle servere i nettverket Quakenet har det samme utgangspunktet, så her er det vilkårlig hvilken du velger. Random er ofte ett godt valg.


Velg "Options" I listen til venstre.
1. Huk av i boksen “auto connect on startup”.
2. Klikk “perform” knappen.


Her vil vi igjen lokalisere Quakenet serveren. Klikk ”add” knappen.


Scroll nedover I listen (Eller trykk Q tasten på tastaturet samtidig som listen er valgt), og finn Quakenet. Når Quakenet er valgt trykker du “OK”.


Tilbake I “perform” vinduet:
1. Huk av I boksen på toppen for å muliggjøre de kommandoene vi nå skal sette inn som rutine hver gang du starter opp mIRC. Altså kryss i boksen ” enabling perform on connect”.
2. Vær sikker på at Quakenet er valgt.
3. Skriv inn følgende kode
/nick DittNick
/MODE DittNick +x
/join #battle.no

Dette vil fortelle mIRC at hver gang du kobler deg til en Quakenet server vil du tilegne deg samme kallenavn, gjemme din egen IP adresse og til slutt koble deg til kanalen #battle.no. (Etter hvert som du finner flere kanaler av interesse så kan du legge den til i ”preform” på samme måte som /join #battle.no. Dette finner du ut av selv).

Klikk OK. Og OK igjen for å stenge “options” vinduetNå som vi har valgt ditt kallenavn, valgt Quakenet og automatisert hva som vil skje hver gang du kobler deg til en Quakenet server er det på tide å koble seg til.
Klikk på knappen som vist I bildet under...


Kos deg med ditt opphold i #battle.no @Quakenet soldat!


EnglishThis guide will show you how to install, setup and connect to the #Battle.no irc channel on Quakenet using the program mIRC.

mIRC is just one of many Internet Relay Chat clients allowing you to connecting to an irc network, if you would like to look for alternative ways of connecting please do a google search using "IRC" as your keyword.


Step 1 - Download mIRC
The first thing you need to do is download the client software from http://www.mirc.com/get.html

Follow the link above, then locate and click the "Download mIRC" button as shown in the picture below.


Clicking the download link may forward you to the mIRC page on download.com, if so click the download link as show in picture below.


Save the file somewhere you can easily find it for step 2, wait for the download to finish.Step 2 - Install mIRC

Next step is to install mIRC software, to do it you need to launch downloaded executable file.


Read though the license agreement and click "I agree" to continue.


Next step is to choose where the program is to be installed on your hard drive. If unsure, just leave the default option alone and click next.


Again if you are unsure, just leave everything alone and click next a few times.


Summary of selected options. Click next to start install.


Once installed check the "Run mIRC" box and hit the finish button.Step 3 - Connecting for the first time
This section will deal with how to connect to #battle.no for the first time and the use of the most common settings for automating this procedure for the future. These steps will only have to be completed once, in the future simply starting mIRC will take care of the rest.

When you start mIRC you will get a pop up window telling you how many days you have left of your evaluation of the program. For now we don't have to worry any more about that, just click continue.


The two most important options on the next screen are those for selecting your nick, and alternative nick. The alternative nick will be used if someone connected is already using your preferred nick.


Select "Servers in the list to the left.
Find the folder for Quakenet and select your preferred option. Regardless of which Quakenet server you select, you will be connected to the same chat room as anyone else entering the #battle.no room.


Select "Options" in the list to the left.
1. Check the box to allow mIRC to auto connect on startup.
2. Click the perform button.


Again we will have to locate the Quakenet server. Click the add button.


Scroll down the list (or click Q-button on keyboard with list selected), and find Quakenet. With Quakenet selected click OK.


Once back on the perform screen:
1. Check the box on top for enabling perform on connect.
2. Make sure Quakenet is selected.
3. Enter the following code
/nick YourNick
/MODE YourNick +x
/join #battle.no

This will ensure that each time you join a Quakenet server, you will attempt to get your preferred nick, hide your IP, before joining the #battle.no channel.

Click OK. And OK again to close the mIRC Options window.Now that we have setup our prefered nick, selected a Quakenet server and automated what will happen when we join a Quakenet server its time to connect.
Click the button highlighted below...


Enjoy your stay in the chat rooms soldier!